Sammanfattning Kårsamling 2 maj 2021

Först, TACK till alla er som närvarade och bidrog till samtalen i söndags. Väldigt värdefullt.

Sen, till dig som inte var med, vi saknade dig. Du får gärna besvara dessa frågor om hur du upplevt denna tid av pandemi och vad du ser framåt för vår kår.

Så här löd vårt samtal i söndags, sammanfattningsvis:

 1. Hur har du upplevt pandemi-tiden?
 • Det har varit jobbigt
 • Det har gett oss en tid att reflektera över värden i livet
 • Främst har man upplevt ensamhet och en rädsla över smittorisken
 1. Hur har kåren funnits där för dig?
 • Främst genom gudstjänstliv och bön
 • Även gemenskap och vänner / stöd
 1. Hur har du funnits för kåren?
 • Gudstjänstfirande
 • Social kontakt, uppmuntran,  sociala medier
 1. Vad längtar du till när restriktionerna släpper?
 • Gemenskap
 • Gudstjänst
 • Fest

NY TID

Johanna delade tankar om tre faktorer som gör att vi som kyrka går in i en ny tid och just nu står i viktiga vägval framåt.

 • Samhället har gått igenom en kris. Många människor har drabbats hårt och livsfrågor har aktualiserats. Pandemin har påverkat oss in i nya vanor så som jobb hemifrån, isolerad vardag, rädsla för sjukdom och död m.m. Hur påverkar det kårens vägval framåt?
 • Den nya visionen för Sverige ”Välkommen Hem – Livet med Jesus” är nu även vår lokala vision. Så från och med nu är ”A place to belong” och allt det som tillhörde det bakom oss och vi tackar ödmjukast för den tid som varit och sträcker oss mot framtiden. Hur påverkar det kårens vägval framåt?
 • Fakta är också att kårens status också ser annorlunda ut. Vi har mindre personal och en mindre ekonomi. Vi är mer beroende av kårens tjänstvillighet och engagemang i det vi gör. Hur påverkar det kårens vägval framåt?

Dessa tre faktorer talades kring i smågrupper

Grupp 1:

 • Vi vill ut mer, ut och möta vår stad
 • Vi vill ändra attityden och mer tänka ”vad kan jag göra/hjälpa till med?” istället för vad kåren ska göra för mig
 • Vi vill se gåvor i funktion
 • Vi vill finnas där människor finns t.ex. sociala medier

Grupp 2:

 • Vi vill bygga relationer, vänskap, stå upp mot ensamheten
 • Vi vill motverka segregation och tydliggöra samhörigheten med Gud
 • Vi vill skapa ramar för relationer kårmedlemmar emellan, det kostar tid och hjärta
 • Vi vill skapa en kultur som skapar en förväntan på Gud
 • Vi vill fungera som en kropp, i gruppen kan individen blomma ut

Grupp 3:

 • Vi vill utanför kårens väggar, jag är Frälsningsarmén, alla kan inte göra allt
 • Vi vill jobba mer organiskt när initiativ växer fram utifrån en god gemenskap
 • Vi vill frigöra varann till att göra det Gud kallar oss till, välsigna varandras initiativ
 • Vi vill stå emot känslan av utanförskap och istället säga ”vad bra att du gör det”

Grupp 4:

 • Vi vill våga tänka stort och inte fastna i vad vi sett hittills
 • Vi vill tro att det bästa ligger framför oss
 • Vi vill stå emot ”offermentalitet” och istället ta mitt ansvar och göra det jag kan
 • Vi vill lära oss att vara lärjungar
 • Vi vill ha en naturlig omsorg om varann i smågrupper

Sammanfattningsvis tar vi med oss

 • Längtan efter en mindre gemenskap som man kan dela livet med, typ en cellgrupp
 • En gudstjänstfirande församling som utrustar för tjänst
 • Vi vill nå ut till vår stad, vi vill finnas utanför våra väggar, där människor finns

 

Var med och be för detta. Utmana dig att tänka stort. En ny tid kräver nya behållare.  (Matt 9:17)

Har du frågor, funderingar och drömmar som du vill dela med dig av?

Skriv eller hör av dig till någon i kårnämnden:

Johanna, Emil, Lina, Richard, Krille, Nina, Majsan, Vanessa, Alexandra, Johan, Sofie och Vanessa

Johanna.samuelsson@fralsningsarmen.se, 0739-20 93 08

Gud välsigne dig!

Johanna Samuelsson

Kårledare

Ljud on Demand

Johanna Samuelsson predikar
på Hönökonferensen

 • Smash-läge
  Source: Hönö-21 | Frälsningsarmén Halmstad Published on 2021-07-10
 • You are Royal
  Source: Hönö-21 | Frälsningsarmén Halmstad Published on 2021-07-08
 • Guds landslag
  Source: Hönö-21 | Frälsningsarmén Halmstad Published on 2021-07-04


Kommande aktiviteter

Senast på Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Kontakt

Share This

Dela detta

Dela detta med dina vänner!