Sunday Services

Every Sunday at 10.00 and 12.00 we meet for Sunday service with Sunday School for the children. There is a limit of up to 50 people per service, please arrive on time to secure a seat. If the limit is reached, there is the opportunity to go for a prayer walk in the area.

Sunday Schedule
09.30 Admission 1
10.00 Service 1, max 50 people
11.00-11.30 Fika 1
11.30 Admission 2
12.00 Service 2, max 50 people
13.00 Fika 2

Our desire is to communicate the Christian message in a vivid way with a clear connection to people’s everyday lives. Worship, prayer and teaching from the Bible are the main elements of the Sunday service.

Afterwards  we have ”fika”and get to know each other.

English Interpretation

We welcome all nations to our church. At some of our Sunday services we offer you the posibiliy to get simultaneous interpretation into English.

Very welcome!

Gudstjänster

Varje söndag klockan 10.00 och 12.00 samlas vi till gudstjänst. Det finns en begränsning på upp till 50 personer per gudstjänst, så kom i tid för att säkert få plats. Om det skulle vara fullt när du kommer, så finns det möjlighet att gå en bönepromenad i området.

Upplägget ser ut som följer:

09.30 Insläpp 1
10.00 Gudstjänst 1, max 50 personer
11.00-11.30 Fika 1
11.30 Insläpp 2
12.00 Gudstjänst 2, max 50 personer
13.00 Fika 2

Vår önskan är att förmedla det kristna budskapet på ett levande sätt med en tydlig koppling till människors vardag. Lovsång, bön och undervisning ur Bibeln är huvudpunkterna i gudstjänsten.

I samband med gudstjänsten har barnen sin söndagsskola. Efter gudstjänsten delar vi gemenskapen och lär känna varandra vid fikaborden.

Ljud on Demand

Kommande aktiviteter

Senast på Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Kontakt

Share This

Dela detta

Dela detta med dina vänner!