Uppdaterade 2021-01-14 — gäller tills vidare

Tillägg till rekommendationer

Vid livesändning eller inspelning av gudstjänster finns möjlighet för fler än åtta personer att medverka, eftersom mötesledare, musiker, ljud- och ljusansvariga och andra funktionärer inte räknas som medverkande.

Allmänna sammankomster och offentliga samlingar

Krisledningsgruppen har beslutat att Frälsningsarméns samtliga gudstjänster, offentliga samlingar och andra möten som går under begreppet allmänna sammankomster ska upphöra.

Slutna sammankomster

När det gäller sammanträden, slutna bönegrupper, cellgrupper etc kan dessa fortsätta träffas upp till åtta personer, men vi uppmanar till att vara försiktiga och följa Folkhälsomyndighetens och regionernas råd och riktlinjer.

Obs att vid uthyrning av lokaler till externa grupper är det uthyraren som är ansvarig för att gällande regler följs.

Sociala verksamheter

Sociala verksamheter kan fortsätta hålla öppet, men inga samlingar får hållas.

Som vanligt hänvisas till Folkhälsomyndighetens och regionernas riktlinjer för verksamheter och privatpersoner.

Ljud on Demand

Kommande aktiviteter

Senast på Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Kontakt

Share This

Dela detta

Dela detta med dina vänner!